ออกรถง่ายๆ รับประกันซื้อรถคืน กับ Tee2Car.com 

สำหรับลูกค้าไม่ติดแบคลิต บูโร

 1. ลูกค้าต้องมีเงินเดือน รวมกับรายได้อื่นๆ เช่นคอมมินชั่น โอที อย่างน้อย 2 เท่าของค่างวด เช่นค่างวดรถผ่อนเดือนละ 5,000 บาท ลูกค้าต้องมีรายได้รวม 10,000 บาท
 2. ถ้าเงินเดือนและรวมรายได้อื่นๆ ไม่ถึง2 เท่าก็มีทางออก ลูกค้าสามารถกู้ร่วมกับ คู่สมรส พ่อ แม่ พี่ หรือน้อง ได้คะ แต่กรณีนี้ รายได้ 2 คนร่วมกันต้อง 2.5 เท่าของค่างวดคะ เช่นค่างวดรถผ่อนเดือนละ 5,000 บาท รวมรายได้2คนแล้วอย่างต่ำ 15,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่ติดแบคลิต

ติดแบคลิตหรอคะ ไม่ใช่ปัญหาคะ มีไฟแนนซ์รับจัดลูกค้าที่ติดแบคลิตคะ

 1. ต้องไม่ติดเรื่องบ้านนะคะ
 2. ลูกค้าต้องมีคนค้ำเป็นเจ้าบ้าน1คนคะ ที่มีรายได้คะ
 3. ต้องใช้เงินดาวน์สูงหน่อยคะ ส่วนเงินดาวน์จะเท่าไรนั้น ต้องคุยรายละเอียดเยอะหน่อยคะ และต้องปรึกษากับไฟแนนซ์
 4. ติดต่อสอบถามทาง [email protected] ด้านล่างได้เลยค่ะ

ลูกค้าประกอบอาชีพอิสระ

ส่วนลูกค้าอื่นๆ เช่นค้าขาย หรืออาชีพอิสระ ให้ธนาคารสามารถ ตรวจสอบอาชีพได้ และตรวจสอบการเงินได้ก็ไม่มีปัญหาครับ

 เอกสารใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรถยนต์ 

ลูกค้าทำงานบริษัท หรือ ราชการ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2-3 เดือน หรือใบรับรองเงินเดือน
 4. บัญชีปรับสมุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน

**ในกรณีรายได้ไม่พอ ต้องหาผู้กู้ร่วม เข้ามา ร่วมกู้ด้วย เช่น สามี ภรรยา พี่น้องที่เกิดกับพ่อแม่เดียวกัน หรือพ่อ แม่ ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์พิจารณา**

ลูกค้าประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือรับเหมาทั่วไป

 1. ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
 2. ใบสัญญาจ้างงาน หรือใบเสียภาษี (ภงด20, ทวิ 50)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
 4. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
 5. บัญชีปรับสมุดย้อนหลัง 3-6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

**ในกรณีรายได้ไม่พอ ต้องหาผู้กู้ร่วม เข้ามา ร่วมกู้ด้วย เช่น สามี ภรรยา พี่น้องที่เกิดกับพ่อแม่เดียวกัน หรือพ่อ แม่ ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์พิจารณา**

ลูกค้าประกอบอาชีพค้าขาย

 1. มีหน้าร้านชัดเจน
 2. มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ประมาณย้อนหลัง 3-6 เดือน
 3. ใบเสร็จรับเงิน บิลซื้อขายสินค้า
 4. ใบสัญญาเช่าร้าน หรือเช่าพื้นที่
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
 6. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ

**ในกรณีรายได้ไม่พอ ต้องหาผู้กู้ร่วม เข้ามา ร่วมกู้ด้วย เช่น สามี ภรรยา พี่น้องที่เกิดกับพ่อแม่เดียวกัน หรือพ่อ แม่ ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์พิจารณา**

เอกสารของผู้ค้ำประกัน ใช้เอกสารเดียวกันกับผู้เช่าซื้อรถยนต์

 

!!!! ถ้าทำงานรับเงินเดือน อายุงานอย่างน้อย 1ปี หรือผ่านโปร อายุที่สามารถทำสัญญาได้ 20-64 ปี !!!!